Vy Oanh: “Tôi và ông xã, tiền của ai người nấy giữ”

#34;Tôi nghĩ đơn giản thế này là người làm ra tiền, ai giữ tiền của mình, tôi cũng không thích thì việc gì tôi phải đi giữ tiền của ông xã#34; – Vy Oanh chia sẻ.