Vợ Quốc Nghiệp ôm hôn chồng: “Tôi chỉ mong anh ngồi đây, cười với tôi là đủ”

#34;Nếu anh hồi phục và được tiếp tục biểu diễn, tôi vẫn ủng hộ anh#34; – vợ nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp chia sẻ.