Vợ ghen tuông vì tin đồn, ảnh hưởng hạnh phúc, đây là cách xử lý “cao tay” của Việt Anh!

#34;Vợ của nghệ sĩ, lấy nghệ sĩ giống như chơi một bộ môn mạo hiểm, phải có thần kinh thép thì mới có được gia đình hạnh phúc được#34;, Việt Anh bày tỏ.