Tú Vi công khai khoe mặt con gái 4 tháng tuổi rất giống bố Văn Anh

Tú Vi tiết lộ con gái rất giống bố Văn Anh hồi nhỏ.