Tậu nhà cho bố, mua tô tô tặng chị, mỹ nhân "Nhật ký Vàng Anh" giàu đến cỡ nào?

Tậu nhà cho bố, mua tô tô tặng chị, mỹ nhân "Nhật ký Vàng Anh" giàu đến cỡ nào?
Không còn theo đuổi con đường nghệ thuật, Vân Navy tập trung kinh doanh và có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.