Trấn Thành rơi nước mắt vì 2 người bạn thân

Tại chương trình Phiên Tòa Tình Yêu tập 5, Trấn Thành không cầm được nước mắt trước 2 người bạn thân Anh Đức và La Thành.