"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng đăng ảnh kỷ niệm 30 năm ngày cưới

"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng đăng ảnh kỷ niệm 30 năm ngày cưới
Hầu như năm nào “lão Tôn” cũng kỷ niệm ngày cưới bên người vợ hiền, và năm nay cũng không ngoại lệ.