Sao Việt nên duyên với vợ Việt kiều: tình yêu có thể xóa nhòa mọi khoảng cách

Trong showbiz Việt không hiếm những sao nam Việt chọn #34;một nửa#34; là người Việt kiều.