NSND Hoàng Dũng đạo diễn vở kịch ‘Nguồn sáng trong đời’

NSND Hoàng Dũng thời mới vào nghề đã có một vai trong vở kịch nổi tiếng của cố tác giả Lưu Quang Vũ – “Nguồn sáng trong đời” và giờ, ông lại được đứng ở vai trò mới – đạo diễn cho vở này.