Những vai phản diện để đời của 4 sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc

Những vai phản diện để đời của 4 sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc
Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Thành Long, Ngô Kinh đều từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với những vai phản diện trên màn ảnh.