Nhặt rác ngoài đường kiếm sống, con rơi Thành Long còn có dấu hiệu nghiện ma túy

Ngô Trác Lâm đang trở thành nhân vật được quan tâm nhất hiện nay sau thông tin cô bé nhặt rác ngoài đường.