Nhan sắc Chu Chỉ Nhược vượt trội Triệu Mẫn trong "Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký"

Nhan sắc Chu Chỉ Nhược vượt trội Triệu Mẫn trong "Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký"
Nhan sắc của Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược trong “Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký” đang khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.