Nhà sản xuất ‘Người phán xử’ tìm kiếm kịch bản mới

Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC – nhà sản xuất ‘Người phán xử’ khởi động cuộc thi tìm kiếm kịch bản phim.