Nhã Phương đã đối phó với các “bóng hồng” của Trường Giang cao tay như thế nào?

Nhã Phương có những cách đối diện với các scandal tình ái của bạn trai phải nói là vô cùng cao tay!