Ngày Ấy Mình Đã Yêu: Nhan Phúc Vinh lén lút hôn Nhã Phương khi cô đang ngủ

Tùng (Nhan Phúc Vinh) thừa nhận yêu Hạ (Nhã Phương) nhiều hơn sau khi gặp lại trong Ngày ấy mình đã yêu tập 9.