Minh Tiệp tình tứ dắt vợ hoa hậu đi xem phim mới của "người vận chuyển"

Minh Tiệp tình tứ dắt vợ hoa hậu đi xem phim mới của "người vận chuyển"
Vợ chồng Minh Tiệp tình tứ cùng đi xem phim như một cách hâm nóng tình cảm.