MC Hạnh Phúc bị sử dụng hình ảnh trái phép để lừa đảo

MC Hạnh Phúc bị sử dụng hình ảnh trái phép để lừa đảo
Trước việc bị sử dụng hình ảnh trái phép để lừa đảo trên mạng xã hội, MC Hạnh Phúc đã bức xúc lên tiếng.