Không ai như Kristen Stewart, vô tư cởi giày đi chân đất trên thảm đỏ Cannes

Hành động của Kristen Stewart ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên truyền thông.