Hơn 1.000 khán giả xem MC Thành Trung ngồi xe lăn dẫn chương trình

Hơn 1.000 khán giả xem MC Thành Trung ngồi xe lăn dẫn chương trình
Chỉ một câu nói của đối tác, Thành Trung quyết định ngồi xe lăn trong tình trạng sức khỏe không tốt.