Hồng Diễm lại khóc hết nước mắt trong tập 51 ‘Cả một đời ân oán’

Khi Bình (Anh Tuấn) biết được thân phận thực sự của mình cũng là lúc cuộc sống tạm yên ổn của Dung (Hồng Diễm) thực sự bị phá vỡ. Một lần nữa, cô phải đối diện với những mất mát quá lớn.