Hai nàng "Phan Kim Liên" đọ sắc ở sự kiện: U50 vẫn trẻ đẹp nhờ chồng siêu giàu

Hai nàng "Phan Kim Liên" đọ sắc ở sự kiện: U50 vẫn trẻ đẹp nhờ chồng siêu giàu
Phan Kim Liên là vai diễn để đời trong sự nghiệp diễn xuất của cả Ôn Bích Hà và Lê Tư.