Diễn viên Minh Luân lặng lẽ đến viếng hiệp sĩ xấu số, Ngọc Trinh ủng hộ 25 triệu đồng

Minh Luân thắp nén nhang cuối cùng tiễn đưa linh cữu hiệp sĩ xấu số Nguyễn Hoàng Nam. Trong khi đó, Ngọc Trinh quyên góp 25 triệu đồng đến đội trưởng đội hiệp sĩ.