Con rể Gạo Nếp Gạo Tẻ bị mẹ vợ chửi “sấp mặt” vì gửi tiền cho cha ruột

Kiệt (Trung Dũng) bị mẹ vợ nhắc nhở vì “tội” lén lút gửi tiền cho cha ruột trong tập 28 Gạo Nếp Gạo Tẻ.