Có bao bà vợ từng ấm ức khóc trước sự vô tâm của chồng như vợ diễn viên Vinh Râu?

Nỗi ấm ức của vợ diễn viên Vinh Râu trước sự vô tâm của chồng khiến chị em đồng cảm.