Cả Một Đời Ân Oán: Đòi 2 tỷ giữ im lặng nhưng hóa ra kẻ cắp gặp bà già

Gây áp lực, uy hiếp Diệu (Lan Phương) để vòi tiền, nhưng Kiên (Trọng Lân) đâu ngờ là mình phải trả giá bằng cả tính mạng trong tập 68 Cả một đời ân oán.