Bạn diễn "tố" Dương Mịch thỉnh thoảng tặng cho một cái tát

Bạn diễn "tố" Dương Mịch thỉnh thoảng tặng cho một cái tát
Nguyễn Kinh Thiên, bạn diễn của Dương Mịch trong phim mới “Phù Dao hoàng hậu”, kể chuyện trường quay, nói cô xem anh như bao cát để trêu đùa