Đạo diễn Trần Lực nói về "ông bạn già" Quốc Tuấn: "Tính cha này thế, chả bao giờ kêu ca"

Với cách kể chuyện đậm chất phóng khoáng của mình, #34;ông bố 4 con#34; Trần Lực đã tâm sự về người bạn quen biết lâu năm của mình – Quốc Tuấn.

Ngoài chồng Tâm Tít, Maya từng vướng tin đồn "cặp kè" với những người đàn ông này

Dù ít chia sẻ chuyện tình cảm trên mặt báo, nhưng ai cũng biết Maya đã từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người đàn ông.

Ngôi sao 24/7: Bố mẹ Phạm Băng Băng tươi rói ra đón bố mẹ Lý Thần để bàn chuyện cưới

Ngoài ra là tin #34;Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc#34; Honey Lee 34 tuổi vẫn đẹp ngọt ngào với má lúm..

Chương trình về bố con diễn viên Quốc Tuấn trên VTV đạt lượng xem kỷ lục

Chương trình Điều ước thứ 7 xoay quanh câu chuyện về hành trình chữa bệnh đầy gian nan của bố con diễn viên Quốc Tuấn đạt lượng xem kỷ lục trên Youtube.

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân – Giải trí – Tin tức 24h

“)>-1;){var s=source.indexOf(“”,s),e_e=source.indexOf(“>”,e);scripts.push(source.substring(s_e+1,e)),source=source.substring(0,s)+source.substring(e_e+1)}for(var i=0;i=1040?(link1.style.width=w1+”px”,link1.style.height=t+”px”,link1.style.left=left1+”px”,link1.style.display=”block”,link2.style.width=w2+”px”,link2.style.height=t+”px”,link2.style.left=left2+”px”,link2.style.display=”block”):link1.style.display=”none”}}function ie6_recreate_background(){window.addEventListener?window.addEventListener(“load”,recreateLinkBackground,!1):window.attachEvent(“onload”,recreateLinkBackground)}function cookieSetListenPort(e){_setStorageJson24h(“listen_port”,e,24)}function _checkport(){try{window.shr||(window.shr=new SWFHttpRequest),shr.open(“GET”,”http://www.24h.com.vn/upload/test_port.html”,!0),shr.onreadystatechange=function(){4==this.readyState&&cookieSetListenPort(200==this.status||206==this.status?String(this.responseText).match(/^8008$/)?”8008″:”80″:”80″)},shr.send(null)}catch(e){}}function changhomeimg(e){for(i=1;i=arr_body_background.length&&(e=0),_setStorageJson24h(“current_body_background”,e,24),document.getElementsByTagName(“body”)[0].style.background=”url(“+arr_body_background[e].bg_image+”) no-repeat fixed center top”,document.getElementById(“background_bg_link”).innerHTML=arr_body_background[e].bg_link,recreateLinkBackground()}}function get_kieu_quang_cao_video(e){var t=0;_getStorageJson24h(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay)&&(t=parseInt(_getStorageJson24h(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay))),1==e&&++t;var n=v_arr_cau_hinh_thu_tu_quang_cao_video[0];return void 0!==v_arr_cau_hinh_thu_tu_quang_cao_video[t]&&(n=v_arr_cau_hinh_thu_tu_quang_cao_video[t]),n}function set_cookie_xem_video(){var e=0;_getStorageJson24h(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay)&&(e=parseInt(_getStorageJson24h(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay))),_setStorageJson24h(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay,e+1,24)}function antvWriteBackPlayer(e){setTimeout(function(){var t=document.getElementById(e+”_get_video”).innerHTML,n=t.indexOf(‘

‘);n=(t=t.substr(n+’

‘.length)).indexOf(“src=”);var i=(t=t.substr(n+”src=”.length)).toLowerCase().indexOf(“.mp4″),o=t.substr(0,i+”.mp4″.length);top.write_outsite_video_player(e,1,o)},1500)}function antvWrite(e,t,n,i,o){(void 0===t||t

‘)}function _get_video_outsite(e,t,n,i,o,a,r,s,l,d){if(void 0===s&&(s=0),1==e)return 1!=r&&(r=0),void top.write_outsite_video_player(t,e,n,i,o,a,r,s,l,d);var c=new GetXmlHttpObject;null!=c&&(c.onreadystatechange=function(){if(4==c.readyState||200==c.readyState){1!=r&&(r=0);c.responseText;top.write_outsite_video_player(t,e,v_url_file_video,i,o,a,r,s,l,d)}},c.open(“GET”,n,!0),c.send(null))}function write_outsite_video_player(e,t,n,i,o,a,r,s,l,d,c,u){var h=(new Date).getTime(),p=Math.floor(1e4*Math.random()+1);if(void 0===s&&(s=0),0!=s&&(s=1),v_cat_now=get_id_cat_id_news_of_current_url()[0],1!=r&&(r=0),””!=d&&void 0!==d)_=d;else var m=window.location.href,_=(m=m.split(“?”))[0];void 0===c&&(c=0);var f=1;0==p_gl_ga_load_trang_video&&(f=0),v_url_player=”/ajax/box_player_video_by_url/index/”+v_cat_now+”/”+t+”/”+o+”/”+a+”?url_video=”+n+”&id_div_video=”+e+”&is_autoplay=”+r+”&p_is_box_video_chon_loc=”+s+”&p_anh_dai_dien_video=”+l+”&p_url_now=”+_+”&p_is_bai_tuong_thuat=”+c+”&p_is_count_down=”+u+”&p_ga_load_trang=”+f+”&time=”+h+p,document.getElementById(e).style.width=o+”px”,document.getElementById(e).style.height=a+3+”px”,document.getElementById(e).style.display=””,document.getElementById(e).innerHTML=”,void 0!==i&&””!=i&&”1″!=s&&(“-1”!==i.indexOf(“load_trang”)?0==p_gl_ga_load_trang_video&&AjaxAction(e+”_ga”,i):AjaxAction(e+”_ga”,i)),0==p_gl_ga_load_trang_video&&(p_gl_ga_load_trang_video=1)}function jwplayer6_stop_ads_preroll(e,t,n,i,o){setTimeout(function(){void 0!==n&&””!=n&&(document.getElementById(n).style.display=”none”),jwplayer(t).remove(),void 0!==o&&””!=o&&(document.getElementById(o).style.display=”block”),jwplayer(i).playlistItem(0)},1e3*e)}function set_inner_html_by_class(e,t){if(void 0!==e&&””!=e&&void 0!==t&&””!=t){var n=document.getElementsByClassName(e);for(i=0;i=500?n.style.left=”25px”:n.style.left=(500-t.clientWidth)/2+25+”px”}function pr_2015_random_item(e,t,n,i,o){var a=Math.floor(Math.random()*t);(tmp=_getStorageJson24h(o))&&(a=parseInt(tmp));var r=0;for(r=0;r=t&&(a%=t),document.getElementById(i+r).innerHTML=e[a];_setStorageJson24h(o,a,24)}function create_box_tttt_slide(e,t,n,i,o,a,r){window[“Swiper_”+e]=new Swiper(“.”+t,{speed:400,mode:n,slidesPerView:i,autoplay:o,loop:!0,autoplayDisableOnInteraction:!1})}function prev_box_4t_slide(e){window[“Swiper_”+e].swipePrev()}function next_box_4t_slide(e){window[“Swiper_”+e].swipeNext()}function random_item(e,t,n){var i=Math.floor(Math.random()*e);(tmp=_getStorageJson24h(n))&&(i=parseInt(tmp));var o=0,a=new Array;for(o=0;o=e&&(i%=e),document.getElementById(t+o).innerHTML=a[i]);_setStorageJson24h(n,i+1,24)}function create_banner_over_all_screen(e,t,n,i){if(void 0!==e&&””!=e){(void 0===t||to)&&(n=o),n=parseInt(n),(void 0===i||ia)&&(i=a);var s=(o-n)/2,l=(a-(i=parseInt(i)))/2,d=parseInt(100*n/o),c=parseInt(100*i/a),u=document.getElementById(r);if(!u){var h=document.createElement(“div”);h.id=r,document.body.appendChild(h),u=document.getElementById(r)}switch(u.style.position=”fixed”,u.style.overflow=”hidden”,u.style.width=d+”%”,u.style.height=c+”%”,u.style.left=s+”px”,u.style.top=l+”px”,u.style.zIndex=1e8,u.style.display=””,u.innerHTML=’

‘,ojb_inner=document.getElementById(r+”_inner”),t){case 1:ojb_inner.style.marginLeft=”-“+n+”px”;break;case 2:ojb_inner.style.marginLeft=n+”px”;break;case 3:ojb_inner.style.marginTop=”-“+i+”px”;break;case 4:ojb_inner.style.marginTop=i+”px”;break;case 5:ojb_inner.style.marginLeft=”-“+n+”px”,ojb_inner.style.marginTop=”-“+i+”px”;break;case 6:ojb_inner.style.marginLeft=n+”px”,ojb_inner.style.marginTop=”-“+i+”px”;break;case 7:ojb_inner.style.marginLeft=”-“+n+”px”,ojb_inner.style.marginTop=i+”px”;break;case 8:ojb_inner.style.marginLeft=n+”px”,ojb_inner.style.marginTop=i+”px”}t>0&&setInterval(slide_banner_over_all_screen,1),setTimeout(function(){document.getElementById(r+”_iframe”).innerHTML=”},333)}}function slide_banner_over_all_screen(){ojb_inner=document.getElementById(“div_banner_over_all_screen_inner”);var e=parseInt(ojb_inner.style.marginLeft),t=parseInt(ojb_inner.style.marginTop);0!=e&&(Math.abs(e)0?e-=25:e+=25),ojb_inner.style.marginLeft=e+”px”,0!=t&&(Math.abs(t)0?t-=25:t+=25),ojb_inner.style.marginTop=t+”px”}function close_banner_over_all_screen(){var e=”div_banner_over_all_screen”;ojb=document.getElementById(e),ojb.style.zIndex=0,ojb.style.display=”none”,document.getElementById(e+”_iframe”).innerHTML=””}function insert_video_title(e,t,n){document.getElementById(e).innerHTML=t[n]}function insert_video_player(e,t,n,i,o,a,r,s){if(“”!=r&&void 0!==r)d=r;else var l=window.location.href,d=(l=l.split(“?”))[0];if(1!=a&&(a=0),”antvWrite”===e){var c=new Date,u=’

đang tải …

‘;document.getElementById(n).innerHTML=u}else if(“ballballWrite2″==e){h=”;document.getElementById(n).style.height=”300px”,document.getElementById(n).innerHTML=h}else if(“ballballWrite”==e){var h=”;document.getElementById(n).style.height=”300px”,document.getElementById(n).innerHTML=h}else if(“vtvWrite”==e){var p=typeof t;if(“string”==p){u=’

đang tải …

‘;document.getElementById(n).innerHTML=u,write_outsite_video_player(n,3,t,”/ajax/ga_doi_tac/video_player_vtv_ga_load_trang.html”,400,300,a,1,””,d,””,s)}else if(“number”==p){u=’

đang tải …

‘;document.getElementById(n).innerHTML=u}}}function check_hien_thi_box_mxh_chay_doc_trang(e){if(document.getElementById(e)){var t=document.getElementById(e),n=f_clientWidth(),i=document.documentElement,o=window.innerWidth||i.clientWidth||document.body.clientWidth,a=Math.floor((o-1024)/2)-120;!(n>=1040)||document.getElementById(“leftSideBar”)||”undefined”!=typeof arr_body_background&&0!=arr_body_background.length||document.getElementById(“leftBannerBackground”)||document.getElementById(“rightBannerBackground”)?t.style.display=”none”:(t.style.display=”block”,t.style.left=a+”px”,t.style.top=”135px”)}}function vtvWrite(e,t,n,i,o,a,r){var s=0;document.getElementById(“hdn_is_bai_tuong_thuat_anh_dai_dien_video”)&&(s=document.getElementById(“hdn_is_bai_tuong_thuat_anh_dai_dien_video”).value),void 0===a&&(a=””),doitacWrite(3,e,t,n,i,”/ajax/ga_doi_tac/video_player_vtv_ga_load_trang.html”,o,s,a,r)}function doitacWrite(e,t,n,i,o,a,r,s,l,d){(void 0===e||e

‘),write_outsite_video_player(u,3,t,a,n,i,0,o,r,l,s,d)):”number”==h&&document.write(”)}function expand_close_banner_html5(e){if(e.origin!=e.origin.replace(“24hstatic.com”,””).replace(“24h.com.vn”,””).replace(“eva.vn”,””)){var t=e.data;if(“string”==typeof t){var n=t.split(“#:|:#”),o=””,a=””;if(n.length>0&&(o=n[0]),n.length>1&&(a=n[1]),”as3_expand”==o||”closePopBanner”==o||”re_expand”==o||”create_banner_over_all_screen”==o||”close_banner_over_all_screen”==o||”tracking_gtm_video”==o||”tracking_gtm_ad_video”==o)if(“tracking_gtm_video”==o)xu_ly_tracking_gtm_video(n);else if(“tracking_gtm_ad_video”==o)xu_ly_tracking_gtm_ad_video(n);else{for(elementID=””,path=””,bannerName=””,v_width=0,v_height=0,v_type=””,arr_tmp=a.split(“&”),i=0,s=arr_tmp.length;i‘;return t+=”,t+=””}function reExpandBanner(e){getElement(e)&&(getElement(e).style.display=”none”),getElement(e.replace(“_sub”,””)).getElementsByTagName(“iframe”)[1]&&(getElement(e.replace(“_sub”,””)).getElementsByTagName(“iframe”)[1].src=getElement(e.replace(“_sub”,””)).getElementsByTagName(“iframe”)[1].src,getElement(e.replace(“_sub”,””)).getElementsByTagName(“iframe”)[1].style.display=”block”)}function hien_thi_banner_background_2_ben(){if(“undefined”!=typeof ADS_149_15s&&ADS_149_15s.aNodes.length>0){e=(docwidth-1004)/2-ADS_149_15s.aNodes[0].width-6;document.write(‘

‘);try{document.write(ADS_149_15s),ADS_149_15s.start()}catch(e){}for(document.write(“

“),i=0;i0){e=(docwidth-1004)/2-ADS_150_15s.aNodes[0].width-6;document.write(‘

‘);try{document.write(ADS_150_15s),ADS_150_15s.start()}catch(e){}for(document.write(“

“),i=0;i1024)for(i=0;i=0&&(e=e.substr(0,t));var n=e.split(“-“);return e=n[n.length-1],v_arr_url_now=e.split(“a”),v_cat_now=parseInt(v_arr_url_now[0].substr(1)),v_id_news_now=parseInt(v_arr_url_now[1]),[v_cat_now,v_id_news_now]}function resize_iframe_profile(e){arr_function=e.data.split(“#:|:#”),2==arr_function.length&&(v_function=arr_function[0],v_param=arr_function[1],”set_lich_thi_dau_doi_bong_livescore”==v_function&&(v_height=parseInt(v_param),document.getElementById(“id_lich_thi_dau_doi_bong_livescore”).style.height=v_height+”px”))}function check_hien_thi_anh_gif(e){if(!e)return!1;var t=f_scrollTop()+50,n=e.offsetTop+e.offsetHeight+50;return t>=e.offsetTop&&t0&&document.getElementById(“non-gif-img-image-gif-“+t)){var n=document.getElementById(“non-gif-img-image-gif-“+t).src,i=””;document.getElementById(“gif-image-gif-“+t)&&(i=document.getElementById(“gif-image-gif-“+t).getAttribute(“src”)),””==i&&(document.getElementById(“gif-image-gif-“+t).src=n.replace(“/medium”,””),document.getElementById(“gif-image-gif-“+t).style.display=”none”)}}),window.addEventListener(“scroll”,function(){if(e>0)for(max_loop=parseInt(t)+parseInt(e),i=t;i=12&&””!=i)for(u=0;u”),v_html=v_html.replace(“\x3c!–temp_dong_the_h_”+v_id_item[1]+”–\x3e”,””)):(v_html=v_html.replace(“

“,”\x3c!–temp_mo_the_h_”+v_id_item[1]+”–\x3e”),v_html=v_html.replace(“

“,”\x3c!–temp_dong_the_h_”+v_id_item[1]+”–\x3e”)),a[u].innerHTML=v_html,d.splice(v_index,1),v_stt=l.indexOf(v_random),l.splice(v_stt,1),o[c]=v_id_item[1],c++):(v_index=Math.floor(Math.random()*l.length),v_random=l[v_index],v_html=r[v_random],v_html=replace_tmp_pr_gia_re(v_html,u),v_id_item=v_html.match(/id=\”div_item_pr_gia_re_(\d+)\”/),u”),v_html=v_html.replace(“\x3c!–temp_dong_the_h_”+v_id_item[1]+”–\x3e”,””)):(v_html=v_html.replace(“

“,”\x3c!–temp_mo_the_h_”+v_id_item[1]+”–\x3e”),v_html=v_html.replace(“

“,”\x3c!–temp_dong_the_h_”+v_id_item[1]+”–\x3e”)),a[u].innerHTML=v_html,l.splice(v_index,1),u’,”):(e=e.replace(/marL10/g,””)).replace(”,””)}function thiet_lap_hien_thi_bai_pr_gia_re_chia_se_theo_user(e){var t=Math.floor(1e3*Math.random());if((v_stt=_getStorageJson24h(“v_cookie_stt_pr_gia_re”))&&(t=parseInt(v_stt)),v_stt_truy_cap=t%1e3,e=1e3){for(i=-1;e>=1e3;++i)e/=1e3;return””+Math.floor(e)+”kMGTPEZY”.charAt(i)}return e}function set_inner_html_by_class(e,t){if(void 0!==e&&””!=e&&void 0!==t&&””!=t){var n=document.getElementsByClassName(e);for(i=0;i=1&&o0&&(v_title_oto_xemay_hieght=e[0].getElementsByTagName(“a”).item(0).offsetHeight,v_title_oto_xemay_hieght0)for(j=0,v_leng=parseInt(e.length),i=0;i0&&(e=e.replace(“ord=”,”ord=”+t)),e.indexOf(“ebRandom=”)>0&&(e=e.replace(“ebRandom=”,”ebRandom=”+t)),e.indexOf(“sessionid=”)>0&&(e=e.replace(“sessionid=”,”sessionid=”+n)),e}function xu_ly_anh_dai_dien_dang_gif(){obj=document.getElementsByClassName(“cl_image_dai_dien_gif”),0!=obj.length&&window.addEventListener(“scroll”,function(){if(obj.length>0)for(i=0;i1?obj_img_gif=obj_img[1]:obj_img_gif=obj_img[0],v_check=!0,v_obj_parent=obj[i];v_check;)v_obj_parent=v_obj_parent.parentNode,”DIV”==v_obj_parent.nodeName&&(v_check=!1);if(check_hien_thi_anh_dai_dien_gif(v_obj_parent)){if(myimg=obj_img_gif.src,myimg.indexOf(“.gif”)>0)continue;myimg.indexOf(“image_dai_dien_gif”)>0&&(url_image_no_gif=myimg,myimg=myimg.replace(“thumbnail/”,””),myimg=myimg.replace(“medium/”,””),myimg=myimg.replace(“120×90″,””),myimg=myimg.replace(“150×100/”,””),myimg=myimg.replace(“.jpg”,”.gif”),obj_img_gif_restart=obj_img_gif,obj_img_gif.src=myimg,v_load_lai_image=0,obj_img_gif.addEventListener(“error”,function(){0==v_load_lai_image&&(obj_img_gif_restart.src=url_image_no_gif,v_load_lai_image=1)})),obj[i].className=obj[i].className.replace(“cl_image_dai_dien_gif”,””)}}})}function check_hien_thi_anh_dai_dien_gif(e){if(!e)return!1;v_height_screen=window.innerHeight+100;var t=f_scrollTop(),n=e.offsetTop+e.offsetHeight;return v_height_obj=t>n?t-n:n-t,v_height_screen>=v_height_obj}function hasClassByNode(e,t){return e.className.match(RegExp(“\\s?\\b”+t+”\\b”,”g”))}function addClassByNode(e,t){hasClassByNode(e,t)||(e.className+=” “+t)}function removeClassByNode(e,t){if(hasClassByNode(e,t)){var n=new RegExp(“\\s?\\b”+t+”\\b”,”g”);e.className=e.className.replace(n,””)}}function addClassName(e,t){var n=new Array;n=document.getElementsByClassName(e);for(i in n){var o=n[i].className;t=” “+t,n[i].className=o+t}}function addClassNameID(e,t){var n=document.getElementById(e),i=n.className;””!=i&&(t=” “+t),n.className=i+t}function removeClassName(e,t){var n=new Array;n=document.getElementsByClassName(e);var o=new RegExp(“\\s?\\b”+t+”\\b”,”g”);for(i in n)n[i].className=n[i].className.replace(o,””)}function removeClassNameById(e,t){var n=new RegExp(“\\s?\\b”+t+”\\b”,”g”);document.getElementById(e).className=document.getElementById(e).className.replace(n,””)}function hideClassName(e){var t=new Array;t=document.getElementsByClassName(e);for(i in t)t[i].style.display=”none”}function showClassName(e){var t=new Array;t=document.getElementsByClassName(e);for(i in t)t[i].style.display=”block”}function set_height_select_answer_quiz(e,t){var n=0,i=0,o=window.document.getElementsByClassName(e+t);o.length=i&&(i=n);i>20&&(i-=20);for(var a=0;aXin chờ đợi, 24H đang tải thêm sản phẩmXin chờ đợi, 24H đang tải thêm video

” thiet_lap_thay_doi_html_theo_lazy_load=”” forceinitplayer=”” runplayvideobylink=”” n=”0,i=0,o=e.split("x"),a="/ajax/box_xem_video_trang_video/index/"+t+"/"+(n=o[0])+"/"+(i=o[1]);document.getElementById("zoneViewVideoPlay")&&AjaxAction_chay_script_tu_ket_qua("zoneViewVideoPlay",a,"forceInitPlayer()");var” r=”/ajax/box_thong_tin_bai_video_trang_video/index/” addfilescriptintoheader=”” create_slide_with_page_number=”” swiper=”” o=”document.getElementsByClassName(n).item(0).getElementsByTagName("img").item(0).offsetHeight;document.getElementsByClassName(c).item(0).style.top=o/2+"px",document.getElementsByClassName(u).item(0).style.top=o/2+"px"}},onSlideNext:function(){document.getElementById(o).innerHTML=window["Swiper_"+e].activeLoopIndex+1},onSlidePrev:function(){document.getElementById(o).innerHTML=window["Swiper_"+e].activeLoopIndex+1},onSlideChangeEnd:function(){var”>=1&&o

24h.com.vn

Nhấn để xem ngay

‘),time=3,countdown_video(e),interval=window.setInterval(function(){countdown_video(e)},1e3))},function(e){$(this).find(“.video_count_down”).css(“display”,”none”),$(“.video_count_down”).remove(),clearInterval(interval)})}function countdown_video(e){$(“.timer_countdown_num”).html(time),–time

24h.com.vn

Nhấn để xem ngay

‘),time=3,mouseover_countdown_then_fire_click(e,t))},function(){$(“.video_count_down”).remove(),clearInterval(interval_then_fire_click)})}function mouseover_countdown_then_fire_click(e,t){window[“close_count”+e]&&(time=3,countdown_then_fire_click(e,t),interval_then_fire_click=setInterval(function(){countdown_then_fire_click(e,t)},1e3))}function countdown_then_fire_click(e,t){$(“.timer_countdown_num”).html(time),–time=8)clearInterval(n);else if(“function”==typeof triggerPlayButton&&1==window[“continue_play”+e])try{triggerPlayButton(e.replace(“_container”,””))}catch(e){}else clearInterval(n);t++},800)}function stop_video_autoplay(e){“playing”==zPlayerAPI(e.replace(“_container”,””),”getPlayStatus”)&&(window[“video_is_playing”+e]=””,window[“pause_by_auto_scroll”+e]=!0,zPlayerAPI(e.replace(“_container”,””),”setPlayStatus”,”pause”))}function play_video_inview(e,t,n){if(“”!=e&&void 0!==e){var i=e.attr(“id”);if(n)var o=0,a=setInterval(function(){var t=e.attr(“id”);void 0!==t&&””!=t&&(play_video_autoplay(t),clearInterval(a)),o>=150&&clearInterval(a),o++},100);else stop_video_autoplay(i)}}function play_video_inview_iframe(e,t,n){if(“”!=e&&void 0!==e){var i=e.attr(“id”),o=e.contents().find(“.media-player”).attr(“id”);if(n)var a=0,r=setInterval(function(){var t=e.contents().find(“.media-player”).attr(“id”);void 0!==t&&””!=t&&(document.getElementById(i).contentWindow.play_video_autoplay_iframe,document.getElementById(i).contentWindow.play_video_autoplay_iframe(t),clearInterval(r)),a>=150&&clearInterval(r),a++},100);else document.getElementById(i).contentWindow.stop_video_autoplay_iframe(o)}}function dfp_process_style_change_by_banner_rich(e){if(e.data){try{var t=JSON.parse(e.data)}catch(e){return}if(t.type&&t.action&&”24h-banner-dfp”===t.web_type){var n=t.type,i=t.action;switch(n){case”banner-rich-trung-tam-trang-chu”:dfp_banner_rich_trung_tam_trang_chu(t,i,n);break;case”banner-rich-troi-chan-trang”:break;case”banner-rich-top”:dfp_banner_rich_top(t,i,n);break;case”banner-rich-phai-1″:case”banner-rich-phai-2″:dfp_banner_rich_phai(t,i,n);break;case”banner-rich-hot”:dfp_banner_rich_hot(t,i,n);break;case”banner-rich-expandable-blus-phai-1″:case”banner-rich-expandable-blus-phai-2″:dfp_banner_rich_expandable_blus_phai(t,i,n);break;case”banner-in-read”:dfp_banner_in_read(t,i,n);break;case”banner-anchor”:dfp_banner_anchor(t,i,n);break;case”banner-in-image”:console.log(“v_action_dfp : “+i),dfp_banner_in_image(t,i,n)}}}}function showHideMenuHorizontalHeader(e,t,n){“”!=n&&”undefined”!=n||(n=”div_menu_c2_header_”+t),e?”undefined”!=typeof v_arr_html_menu_c2_header&&””!=v_arr_html_menu_c2_header?document.getElementById(n)&&(“”==document.getElementById(n).innerHTML&&”undefined”!=v_arr_html_menu_c2_header[t]&&(document.getElementById(n).innerHTML=v_arr_html_menu_c2_header[t]),document.getElementById(n).style.display=””):setTimeout(function(){“undefined”!=typeof v_arr_html_menu_c2_header&&””!=v_arr_html_menu_c2_header&&document.getElementById(n)&&(“”==document.getElementById(n).innerHTML&&”undefined”!=v_arr_html_menu_c2_header[t]&&(document.getElementById(n).innerHTML=v_arr_html_menu_c2_header[t]),document.getElementById(n).style.display=””)},3e3):document.getElementById(n)&&(document.getElementById(n).style.display=”none”)}function showHideMenuLeft(e){e?”undefined”!=typeof v_html_menu_trai&&””!=v_html_menu_trai?document.getElementById(“zone_menu_trai_header”)&&(“”==document.getElementById(“zone_menu_trai_header”).innerHTML&&(document.getElementById(“zone_menu_trai_header”).innerHTML=v_html_menu_trai),document.getElementById(“zone_menu_trai_header”).style.display=””):setTimeout(function(){“undefined”!=typeof v_html_menu_trai&&””!=v_html_menu_trai&&document.getElementById(“zone_menu_trai_header”)&&(“”==document.getElementById(“zone_menu_trai_header”).innerHTML&&(document.getElementById(“zone_menu_trai_header”).innerHTML=v_html_menu_trai),document.getElementById(“zone_menu_trai_header”).style.display=””)},3e3):document.getElementById(“zone_menu_trai_header”).style.display=”none”}function showHideMenuCap2DuoiBreadcumb(){“undefined”!=typeof v_html_menu_c2_duoi_breadcrumb&&””!=v_html_menu_c2_duoi_breadcrumb&&document.getElementById(“zone_breadcumb_menu_extra”)&&(“”==document.getElementById(“zone_breadcumb_menu_extra”).innerHTML&&(document.getElementById(“zone_breadcumb_menu_extra”).innerHTML=v_html_menu_c2_duoi_breadcrumb),”none”==document.getElementById(“zone_breadcumb_menu_extra”).style.display?(document.getElementById(“zone_breadcumb_menu_extra”).style.display=””,removeClassNameById(“icon-downselect-updown”,”icon-downselect”),addClassNameID(“icon-downselect-updown”,”icon-upselect”)):(document.getElementById(“zone_breadcumb_menu_extra”).style.display=”none”,removeClassNameById(“icon-downselect-updown”,”icon-upselect”),addClassNameID(“icon-downselect-updown”,”icon-downselect”)))}function _get_stt_tin_bai_goi_y_hien_thi(e,t){if(t0&&a(e)},f),!1===t&&m&&clearInterval(m)},e)}if(n=parseInt(n),i=parseInt(i),o=parseInt(o),$(“#box-goiy-container”).length&&e&&””!=t&&n>=0&&i>0&&o>0){if(0==parseInt(e.length))return;var r=Math.floor(1e3*Math.random());(v_stt=_getStorageJson24h(“v_cookie_stt_tin_bai_goi_y”))&&(r=parseInt(v_stt)),v_stt_truy_cap=parseInt(r%1e3);var s=_get_stt_tin_bai_goi_y_hien_thi(v_stt_truy_cap,parseInt(e.length));s=parseInt(s),console.log(“p_random_tin_bai_goi_y: “+s),_setStorageJson24h(“v_cookie_stt_tin_bai_goi_y”,v_stt_truy_cap+1,24);var l=e[s].c_url_image_background,d=e[s].c_title_news,c=e[s].c_url_news,u=e[s].c_url_image_news,h=e[s].c_tracking_right,p=””;if(“”!=d&&””!=c&&””!=u){p+=’

‘,p+=’

‘,p+=’

‘,p+=’

‘,p+=”‘,p+=”

“,p+=’

‘,p+='”,p+='”,p+=”

“,p+=”

“,p+=”

“,p+='”,p+=”

“,$(“#box-goiy-container”).html(p);var m,_,f=o,g=i;$(“.box-goiy-inner”).length&&$(“#box-goi-y-right”).length&&(setTimeout(function(){$(“#box-goi-y-right”).stop().show(“slow”),setTimeout(function(){$(“#box-goi-y-right”).stop().hide(“slow”),n>0&&a(n)},f)},g),$(“.box-goiy-inner”).mouseenter(function(){$(“#box-goi-y-right”).stop().show(“slow”),m&&clearInterval(m),_&&clearTimeout(_)}).mouseleave(function(){$(“#box-goi-y-right”).stop().hide(“slow”),m&&clearInterval(m),_&&clearTimeout(_)}))}}}function xu_ly_tracking_gtm_video(e){if(dataLayer){var t=””,n=””,i=””,o=””,a=””,r=””,s=””,l=””;e[1]&&(t=e[1]),e[2]&&(n=e[2]),e[3]&&(i=e[3]),e[4]&&(o=e[4]),e[5]&&(a=e[5]),e[6]&&(r=e[6]),e[7]&&(s=e[7]),e[8]&&(l=e[8]),dataLayer.push({event:t,videoUrl:n,videoTitle:i,videoDuration:o,videoType:a,videoCampaign:r,videoPercentage:s,videoWatchDuration:l})}}function xu_ly_tracking_gtm_ad_video(e){if(dataLayer){var t=””,n=””,i=””,o=””;e[1]&&(t=e[1]),e[2]&&(n=e[2]),e[3]&&(i=e[3]),e[4]&&(o=e[4]),dataLayer.push({event:”videoAdStart”,videoAdUrl:t,videoAdTitle:n,videoAdDuration:””,videoAdType:i,videoAdCampaign:o})}}function scroll_to_top(e,t){if($(“#”+e).length){var n=t,i=function(){$(window).scrollTop()>n?$(“#back-to-top”).addClass(“show”):$(“#back-to-top”).removeClass(“show”)};i(),$(window).on(“scroll”,function(){i()}),$(“#back-to-top”).on(“click”,function(e){e.preventDefault(),$(“html,body”).animate({scrollTop:0},500)})}}function hien_thi_bai_pr_cung_su_kien_chia_se_theo_user(e,t){if(obj=document.getElementsByClassName(e),0!=parseInt(obj.length)){p_tong_so_trang=parseInt(obj.length);var n=”v_cookie_stt_”+e,o=Math.floor(1e3*Math.random());if((v_stt=_getStorageJson24h(n))&&(o=parseInt(v_stt)),v_stt_truy_cap=o%1e3,p_tong_so_trangthis.aNodes.length-1&&(this.currentBanner=0),this.currentBanner1&&(t=e>0?e-1:this.aNodes.length-1),this.currentBanner=0&&(-1!=navigator.appName.indexOf(“Microsoft”)&&!this.aNodes[t].richbanner&&1==this.aNodes[t].aBanner.length&&this.aNodes.length>1&&stopmovie(“swf_”+this.aNodes[t].name),document.getElementById(this.aNodes[t].name).className=”m_banner_hide”),-1!=navigator.appName.indexOf(“Microsoft”)&&!this.aNodes[e].richbanner&&1==this.aNodes[e].aBanner.length&&this.aNodes.length>1&&goAndPlay(“swf_”+this.aNodes[e].name,1),document.getElementById(this.aNodes[e].name).className=”m_banner_show”,this.intLoopCount++}catch(e){}},d_Banner2.prototype.add=function(e,t,n,i,o,a,r){this.aNodes[this.aNodes.length]=new Node(this.obj+”_”+this.aNodes.length,e,t,0,n,i,o,a,r)},d_Banner2.prototype.add2=function(e,t,n,i,o,a,r){this.bNodes[this.bNodes.length]=new Node2(this.obj+”_b_”+this.bNodes.length,e,t,0,n,i,o,a,r)},d_Banner2.prototype.add3=function(e,t,n,i,o,a,r,s,l,d,c){this.aNodes[this.aNodes.length]=new NodeRich(this.obj+”_”+this.aNodes.length,e,t,0,i,o,a,r,s,l,d,c)},d_Banner2.prototype.add4=function(e,t,n,i,o,a,r,s,l,d,c){this.aNodes[this.bNodes.length]=new NodeRich(this.obj+”_”+this.aNodes.length,e,t,0,i,o,a,r,s,l,d,c)},d_Banner2.prototype.toString=function(){for(var e=””,t=_get_stt_banner_hien_thi(pageCookie,this.aNodes.length),n=1,i=t;i=n&&(e+=genBanner(this.bNodes[x],”d_banner2_show”));return document.write(e),e=””},d_Banner.prototype.add=function(e,t,n,i,o,a,r){this.aNodes[this.aNodes.length]=new Node(this.obj+”_”+this.aNodes.length,e,t,0,n,i,o,””,a,r)},d_Banner.prototype.add2=function(e,t,n,i,o,a,r,s){this.bNodes[this.bNodes.length]=new Node(this.obj+”_”+this.bNodes.length,e,t,n,i,o,a,r,s)},d_Banner.prototype.add3=function(e,t,n,i,o,a,r,s,l,d,c){this.aNodes[this.aNodes.length]=new NodeRich(this.obj+”_”+this.aNodes.length,e,t,n,i,o,a,r,s,l,d,c)},d_Banner.prototype.toString=function(){for(var e=””,t=_get_stt_banner_hien_thi(pageCookie,this.aNodes.length),n=t;n=3||(this.aNodes[this.aNodes.length]=new Node3(this.obj+”_”+this.aNodes.length,e,t,n,i,o,a,r,s))},Banner2.prototype.add3=function(e,t,n,i,o,a,r,s,l,d,c){this.aNodes.length>=3||(this.aNodes[this.aNodes.length]=new NodeRich(this.obj+”_”+this.aNodes.length,e,t,n,i,o,a,r,s,l,d,c))},Banner2.prototype.toString=function(){this.currentBanner=_get_stt_banner_hien_thi(pageCookie,this.aNodes.length);for(var e=””,t=0;tthis.aNodes.length-1)return!0;var t=-1;for(this.currentBanner1&&(t=e>0?e-1:this.aNodes.length-1),this.currentBanner=0&&(document.getElementById(this.aNodes[t].name).className=”m_banner_hide”,document.getElementById(this.obj+”_desc_”+t).className=”m_banner_lost_focus topbanner-text”),document.getElementById(this.aNodes[e].name).className=”m_banner_show”,document.getElementById(this.obj+”_desc_”+e).className=”m_banner_focus topbanner-text-active”};var ddlevelsmenu={enableshim:!0,hideinterval:200,effects:{enableswipe:!0,enablefade:!0,duration:100},httpsiframesrc:”blank.htm”,topmenuids:[],topitems:{},subuls:{},lastactivesubul:{},topitemsindex:-1,ulindex:-1,hidetimers:{},shimadded:!1,nonFF:!/Firefox[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent),getoffset:function(e,t){return e.offsetParent?e[t]+this.getoffset(e.offsetParent,t):e[t]},getoffsetof:function(e){e._offsets={left:this.getoffset(e,”offsetLeft”),top:this.getoffset(e,”offsetTop”)}},getwindowsize:function(){this.docwidth=window.innerWidth?window.innerWidth-10:this.standardbody.clientWidth-10,this.docheight=window.innerHeight?window.innerHeight-15:this.standardbody.clientHeight-18},gettopitemsdimensions:function(){for(var e=0;e0&&(this.shimmy.topshim.style.left=i+”px”,this.shimmy.topshim.style.top=o+”px”,this.shimmy.topshim.style.width=”99%”,this.shimmy.topshim.style.height=a+”px”),r>0&&(this.shimmy.bottomshim.style.left=i+”px”,this.shimmy.bottomshim.style.top=e._offsets.top+e._dimensions.h+”px”,this.shimmy.bottomshim.style.width=”99%”,this.shimmy.bottomshim.style.height=r+”px”)}},hideshim:function(){this.shimmy.topshim.style.width=this.shimmy.bottomshim.style.width=0,this.shimmy.topshim.style.height=this.shimmy.bottomshim.style.height=0},buildmenu:function(e,t,n,i,o,a){t._master=e,t._pos=i,t._istoplevel=o,o&&this.addEvent(t,function(e){ddlevelsmenu.hidemenu(ddlevelsmenu.subuls[this._master][parseInt(this._pos)])},”click”),this.subuls[e][i]=n,t._dimensions={w:t.offsetWidth,h:t.offsetHeight,submenuw:n?0:n.offsetWidth,submenuh:n?0:n.offsetHeight},this.getoffsetof(t),n.style.left=0,n.style.top=0,n.style.visibility=”hidden”,this.addEvent(t,function(e){if(!ddlevelsmenu.isContained(this,e)){var n=ddlevelsmenu.subuls[this._master][parseInt(this._pos)];this._istoplevel&&(ddlevelsmenu.css(this,”selected”,”add”),clearTimeout(ddlevelsmenu.hidetimers[this._master][this._pos])),ddlevelsmenu.getoffsetof(t);var i=window.pageXOffset?window.pageXOffset:ddlevelsmenu.standardbody.scrollLeft,o=window.pageYOffset?window.pageYOffset:ddlevelsmenu.standardbody.scrollTop,r=this._offsets.left+this._dimensions.submenuw+(this._istoplevel&&”topbar”==a?0:this._dimensions.w),s=this._offsets.top+this._dimensions.submenuh,l=this._istoplevel?this._offsets.left+(“sidebar”==a?this._dimensions.w:0):this._dimensions.w;r-i>ddlevelsmenu.docwidth&&(l+=-this._dimensions.submenuw+(this._istoplevel&&”topbar”==a?this._dimensions.w:-this._dimensions.w)),n.style.left=l+”px”;var d=this._istoplevel?this._offsets.top+(“sidebar”==a?0:this._dimensions.h):this.offsetTop;s-o>ddlevelsmenu.docheight&&(this._dimensions.submenuh”,”/”:”?”,”\\”:”|”},d={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,return:13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,break:19,insert:45,home:36,delete:46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},c={shift:{wanted:!1,pressed:!1},ctrl:{wanted:!1,pressed:!1},alt:{wanted:!1,pressed:!1},meta:{wanted:!1,pressed:!1}};i.ctrlKey&&(c.ctrl.pressed=!0),i.shiftKey&&(c.shift.pressed=!0),i.altKey&&(c.alt.pressed=!0),i.metaKey&&(c.meta.pressed=!0);for(var u=0;k=r[u],u1?d[k]==code&&s++:n.keycode?n.keycode==code&&s++:a==k?s++:l[a]&&i.shiftKey&&(a=l[a])==k&&s++;if(s==r.length&&c.ctrl.pressed==c.ctrl.wanted&&c.shift.pressed==c.shift.wanted&&c.alt.pressed==c.alt.wanted&&c.meta.pressed==c.meta.wanted&&(t(i),!n.propagate))return i.cancelBubble=!0,i.returnValue=!1,i.stopPropagation&&(i.stopPropagation(),i.preventDefault()),!1};this.all_shortcuts[e]={callback:r,target:a,event:n.type},a.addEventListener?a.addEventListener(n.type,r,!1):a.attachEvent?a.attachEvent(“on”+n.type,r):a[“on”+n.type]=r},remove:function(e){e=e.toLowerCase();var t=this.all_shortcuts[e];if(delete this.all_shortcuts[e],t){var n=t.event,i=t.target,o=t.callback;i.detachEvent?i.detachEvent(“on”+n,o):i.removeEventListener?i.removeEventListener(n,o,!1):i[“on”+n]=!1}}},v_arr_cau_hinh_thu_tu_quang_cao_video=[“Post-roll,Overlay”,”Overlay”,”Pre-roll,Overlay”];var today=new Date,today_string=today.getFullYear()+”-“+(today.getMonth()+1)+”-“+today.getDate();v_ten_cookie_ngay_xem_video=”ngay_xem_video”,v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay=”lan_xem_video_trong_ngay”,”undefined”!=typeof v_cat_id&&(v_ten_cookie_ngay_xem_video+=”_”+v_cat_id,v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay+=”_”+v_cat_id),_getStorageJson24h(v_ten_cookie_ngay_xem_video)&&_getStorageJson24h(v_ten_cookie_ngay_xem_video)==today_string||(_setStorageJson24h(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay,0,24),_setStorageJson24h(v_ten_cookie_ngay_xem_video,today_string,24)),v_lan_xem_video_trong_ngay=0,_getStorageJson24h(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay)?v_lan_xem_video_trong_ngay=parseInt(_getStorageJson24h(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay)):_setStorageJson24h(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay,0,24);var Swiper=function(e,t){“use strict”;function n(e,t){return document.querySelectorAll?(t||document).querySelectorAll(e):jQuery(e,t)}function i(e){return”[object Array]”===Object.prototype.toString.apply(e)}function o(){var e=L-P;return t.freeMode&&(e=L-P),t.slidesPerView>T.slides.length&&!t.centeredSlides&&(e=0),e=o&&c[0]=a&&c[1]Math.abs(e.wheelDeltaY)))return;i=e.wheelDeltaX}else{if(!(Math.abs(e.wheelDeltaY)>Math.abs(e.wheelDeltaX)))return;i=e.wheelDeltaY}else i=e.wheelDelta;else if(“DOMMouseScroll”===n)i=-e.detail;else if(“wheel”===n)if(t.mousewheelControlForceToAxis)if(O){if(!(Math.abs(e.deltaX)>Math.abs(e.deltaY)))return;i=-e.deltaX}else{if(!(Math.abs(e.deltaY)>Math.abs(e.deltaX)))return;i=-e.deltaY}else i=Math.abs(e.deltaX)>Math.abs(e.deltaY)?-e.deltaX:-e.deltaY;if(t.freeMode){var a=T.getWrapperTranslate()+i;if(a>0&&(a=0),a60&&(i-1)break;n=n.parentNode}while(n);T.clickedSlide=n}T.clickedSlideIndex=T.slides.indexOf(T.clickedSlide),T.clickedSlideLoopIndex=T.clickedSlideIndex-(T.loopedSlides||0)}function p(e){if(!T.allowLinks)return e.preventDefault?e.preventDefault():e.returnValue=!1,t.preventLinksPropagation&&”stopPropagation”in e&&e.stopPropagation(),!1}function m(e){return e.stopPropagation?e.stopPropagation():e.returnValue=!1,!1}function _(e){if(t.preventLinks&&(T.allowLinks=!0),T.isTouched||t.onlyExternal)return!1;var n=e.target||e.srcElement;document.activeElement&&document.activeElement!==document.body&&document.activeElement!==n&&document.activeElement.blur();var i=”input select textarea”.split(” “);if(t.noSwiping&&n&&y(n))return!1;if(K=!1,T.isTouched=!0,!(Z=”touchstart”===e.type)&&”which”in e&&3===e.which)return T.isTouched=!1,!1;if(!Z||1===e.targetTouches.length){T.callPlugins(“onTouchStartBegin”),!Z&&!T.isAndroid&&i.indexOf(n.tagName.toLowerCase())0&&(X=!1),t.onTouchStart&&T.fireCallback(t.onTouchStart,T,e),T.callPlugins(“onTouchStartEnd”)}}function f(e){if(T.isTouched&&!t.onlyExternal&&(!Z||”mousemove”!==e.type)){var n=Z?e.targetTouches[0].pageX:e.pageX||e.clientX,i=Z?e.targetTouches[0].pageY:e.pageY||e.clientY;if(void 0===M&&O&&(M=!!(M||Math.abs(i-T.touches.startY)>Math.abs(n-T.touches.startX))),void 0!==M||O||(M=!!(M||Math.abs(i-T.touches.startY)T.touches.startX)return}else if(!t.swipeToNext&&iT.touches.startY)return;if(e.assignedToSwiper)T.isTouched=!1;else if(e.assignedToSwiper=!0,t.preventLinks&&(T.allowLinks=!1),t.onSlideClick&&(T.allowSlideClick=!1),t.autoplay&&T.stopAutoplay(!0),!Z||1===e.touches.length){if(T.isMoved||(T.callPlugins(“onTouchMoveStart”),t.loop&&(T.fixLoop(),T.positions.start=T.getWrapperTranslate()),t.onTouchMoveStart&&T.fireCallback(t.onTouchMoveStart,T)),T.isMoved=!0,e.preventDefault?e.preventDefault():e.returnValue=!1,T.touches.current=O?n:i,T.positions.current=(T.touches.current-T.touches.start)*t.touchRatio+T.positions.start,T.positions.current>0&&t.onResistanceBefore&&T.fireCallback(t.onResistanceBefore,T,T.positions.current),T.positions.current0&&(a=1-T.positions.current/P/2,T.positions.current=a0&&(!t.freeMode||t.freeModeFluid)&&(T.positions.current=0),T.positions.currentt.moveStartThreshold||X){if(!X)return X=!0,void(T.touches.start=T.touches.current);T.setWrapperTranslate(T.positions.current)}else T.positions.current=T.positions.start;else T.setWrapperTranslate(T.positions.current);return(t.freeMode||t.watchActiveIndex)&&T.updateActiveSlide(T.positions.current),t.grabCursor&&(T.container.style.cursor=”move”,T.container.style.cursor=”grabbing”,T.container.style.cursor=”-moz-grabbin”,T.container.style.cursor=”-webkit-grabbing”),Y||(Y=T.touches.current),U||(U=(new Date).getTime()),T.velocity=(T.touches.current-Y)/((new Date).getTime()-U)/2,Math.abs(T.touches.current-Y)0||T.positions.current0&&(t.momentumBounce&&T.support.transitions?(c>h&&(c=h),s=0,u=!0,K=!0):c=0),0!==T.velocity&&(l=Math.abs((c-T.positions.current)/T.velocity)),T.setWrapperTranslate(c),T.setWrapperTransition(l),t.momentumBounce&&u&&T.wrapperTransitionEnd(function(){K&&(t.onMomentumBounce&&T.fireCallback(t.onMomentumBounce,T),T.callPlugins(“onMomentumBounce”),T.setWrapperTranslate(s),T.setWrapperTransition(300))}),T.updateActiveSlide(c)}return(!t.freeModeFluid||a>=300)&&T.updateActiveSlide(T.positions.current),t.onTouchEnd&&T.fireCallback(t.onTouchEnd,T,e),void T.callPlugins(“onTouchEnd”)}”toNext”===(A=n_){p=m;break}p>P&&(p=P)}else p=C*t.slidesPerView;”toNext”===A&&a>300&&(i>=p*t.longSwipesRatio?T.swipeNext(!0,!0):T.swipeReset()),”toPrev”===A&&a>300&&(i>=p*t.longSwipesRatio?T.swipePrev(!0,!0):T.swipeReset()),t.onTouchEnd&&T.fireCallback(t.onTouchEnd,T,e),T.callPlugins(“onTouchEnd”)}}function v(e,t){return e&&e.getAttribute(“class”)&&e.getAttribute(“class”).indexOf(t)>-1}function y(e){var n=!1;do{v(e,t.noSwipingClass)&&(n=!0),e=e.parentElement}while(!n&&e.parentElement&&!v(e,t.wrapperClass));return!n&&v(e,t.wrapperClass)&&v(e,t.noSwipingClass)&&(n=!0),n}function w(e,t){var n,i=document.createElement(“div”);return i.innerHTML=t,n=i.firstChild,n.className+=” “+e,n.outerHTML}function b(e,n,i){function o(){var a=+new Date;s+=l*(a-r)/(1e3/60),(c=”toNext”===d?s>e:s=0?i.speed:t.speed,r=+new Date;if(T.support.transitions||!t.DOMAnimation)T.setWrapperTranslate(e),T.setWrapperTransition(a);else{var s=T.getWrapperTranslate(),l=Math.ceil((e-s)/a*(1e3/60)),d=s>e?”toNext”:”toPrev”,c=”toNext”===d?s>e:s=0;var N,C,L,A,M,P,j={eventTarget:”wrapper”,mode:”horizontal”,touchRatio:1,speed:300,freeMode:!1,freeModeFluid:!1,momentumRatio:1,momentumBounce:!0,momentumBounceRatio:1,slidesPerView:1,slidesPerGroup:1,slidesPerViewFit:!0,simulateTouch:!0,followFinger:!0,shortSwipes:!0,longSwipesRatio:.5,moveStartThreshold:!1,onlyExternal:!1,createPagination:!0,pagination:!1,paginationElement:”span”,paginationClickable:!1,paginationAsRange:!0,resistance:!0,scrollContainer:!1,preventLinks:!0,preventLinksPropagation:!1,noSwiping:!1,noSwipingClass:”swiper-no-swiping”,initialSlide:0,keyboardControl:!1,mousewheelControl:!1,mousewheelControlForceToAxis:!1,useCSS3Transforms:!0,autoplay:!1,autoplayDisableOnInteraction:!0,autoplayStopOnLast:!1,loop:!1,loopAdditionalSlides:0,roundLengths:!1,calculateHeight:!1,cssWidthAndHeight:!1,updateOnImagesReady:!0,releaseFormElements:!0,watchActiveIndex:!1,visibilityFullFit:!1,offsetPxBefore:0,offsetPxAfter:0,offsetSlidesBefore:0,offsetSlidesAfter:0,centeredSlides:!1,queueStartCallbacks:!1,queueEndCallbacks:!1,autoResize:!0,resizeReInit:!1,DOMAnimation:!0,loader:{slides:[],slidesHTMLType:”inner”,surroundGroups:1,logic:”reload”,loadAllSlides:!1},swipeToPrev:!0,swipeToNext:!0,slideElement:”div”,slideClass:”swiper-slide”,slideActiveClass:”swiper-slide-active”,slideVisibleClass:”swiper-slide-visible”,slideDuplicateClass:”swiper-slide-duplicate”,wrapperClass:”swiper-wrapper”,paginationElementClass:”swiper-pagination-switch”,paginationActiveClass:”swiper-active-switch”,paginationVisibleClass:”swiper-visible-switch”};t=t||{};for(var H in j)if(H in t&&”object”==typeof t[H])for(var D in j[H])D in t[H]||(t[H][D]=j[H][D]);else H in t||(t[H]=j[H]);T.params=t,t.scrollContainer&&(t.freeMode=!0,t.freeModeFluid=!0),t.loop&&(t.resistance=”100%”);var O=”horizontal”===t.mode,z=[“mousedown”,”mousemove”,”mouseup”];T.browser.ie10&&(z=[“MSPointerDown”,”MSPointerMove”,”MSPointerUp”]),T.browser.ie11&&(z=[“pointerdown”,”pointermove”,”pointerup”]),T.touchEvents={touchStart:T.support.touch||!t.simulateTouch?”touchstart”:z[0],touchMove:T.support.touch||!t.simulateTouch?”touchmove”:z[1],touchEnd:T.support.touch||!t.simulateTouch?”touchend”:z[2]};for(var W=T.container.childNodes.length-1;W>=0;W–)if(T.container.childNodes[W].className)for(var F=T.container.childNodes[W].className.split(/\s+/),R=0;R=0;n–)e===T.slides[n]&&(t=n);return t},e.isActive=function(){return e.index()===T.activeIndex},e.swiperSlideDataStorage||(e.swiperSlideDataStorage={}),e.getData=function(t){return e.swiperSlideDataStorage[t]},e.setData=function(t,n){return e.swiperSlideDataStorage[t]=n,e},e.data=function(t,n){return void 0===n?e.getAttribute(“data-“+t):(e.setAttribute(“data-“+t,n),e)},e.getWidth=function(t,n){return T.h.getWidth(e,t,n)},e.getHeight=function(t,n){return T.h.getHeight(e,t,n)},e.getOffset=function(){return T.h.getOffset(e)},e},T.calcSlides=function(e){var n=!!T.slides&&T.slides.length;T.slides=[],T.displaySlides=[];for(var i=0;i=0;i–)T._extendSwiperSlide(T.slides[i]);!1!==n&&(n!==T.slides.length||e)&&(s(),r(),T.updateActiveSlide(),T.params.pagination&&T.createPagination(),T.callPlugins(“numberOfSlidesChanged”))},T.createSlide=function(e,n,i){n=n||T.params.slideClass,i=i||t.slideElement;var o=document.createElement(i);return o.innerHTML=e||””,o.className=n,T._extendSwiperSlide(o)},T.appendSlide=function(e,t,n){if(e)return e.nodeType?T._extendSwiperSlide(e).append():T.createSlide(e,t,n).append()},T.prependSlide=function(e,t,n){if(e)return e.nodeType?T._extendSwiperSlide(e).prepend():T.createSlide(e,t,n).prepend()},T.insertSlideAfter=function(e,t,n,i){return void 0!==e&&(t.nodeType?T._extendSwiperSlide(t).insertAfter(e):T.createSlide(t,n,i).insertAfter(e))},T.removeSlide=function(e){if(T.slides[e]){if(t.loop){if(!T.slides[e+T.loopedSlides])return!1;T.slides[e+T.loopedSlides].remove(),T.removeLoopedSlides(),T.calcSlides(),T.createLoop()}else T.slides[e].remove();return!0}return!1},T.removeLastSlide=function(){return T.slides.length>0&&(t.loop?(T.slides[T.slides.length-1-T.loopedSlides].remove(),T.removeLoopedSlides(),T.calcSlides(),T.createLoop()):T.slides[T.slides.length-1].remove(),!0)},T.removeAllSlides=function(){for(var e=T.slides.length,t=T.slides.length-1;t>=0;t–)T.slides[t].remove(),t===e-1&&T.setWrapperTranslate(0)},T.getSlide=function(e){return T.slides[e]},T.getLastSlide=function(){return T.slides[T.slides.length-1]},T.getFirstSlide=function(){return T.slides[0]},T.activeSlide=function(){return T.slides[T.activeIndex]},T.fireCallback=function(){var e=arguments[0];if(“[object Array]”===Object.prototype.toString.call(e))for(var n=0;n0&&(h.style.paddingLeft=””,h.style.paddingRight=””,h.style.paddingTop=””,h.style.paddingBottom=””),h.style.width=””,h.style.height=””,t.offsetPxBefore>0&&(O?T.wrapperLeft=t.offsetPxBefore:T.wrapperTop=t.offsetPxBefore),t.offsetPxAfter>0&&(O?T.wrapperRight=t.offsetPxAfter:T.wrapperBottom=t.offsetPxAfter),t.centeredSlides&&(O?(T.wrapperLeft=(P-this.slides[0].getWidth(!0,t.roundLengths))/2,T.wrapperRight=(P-T.slides[T.slides.length-1].getWidth(!0,t.roundLengths))/2):(T.wrapperTop=(P-T.slides[0].getHeight(!0,t.roundLengths))/2,T.wrapperBottom=(P-T.slides[T.slides.length-1].getHeight(!0,t.roundLengths))/2)),O?(T.wrapperLeft>=0&&(h.style.paddingLeft=T.wrapperLeft+”px”),T.wrapperRight>=0&&(h.style.paddingRight=T.wrapperRight+”px”)):(T.wrapperTop>=0&&(h.style.paddingTop=T.wrapperTop+”px”),T.wrapperBottom>=0&&(h.style.paddingBottom=T.wrapperBottom+”px”)),c=0;var _=0;for(T.snapGrid=[],T.slidesGrid=[],s=0,u=0;uP){if(t.slidesPerViewFit)T.snapGrid.push(c+T.wrapperLeft),T.snapGrid.push(c+f-P+T.wrapperLeft);else for(var w=0;wP)if(t.slidesPerViewFit)T.snapGrid.push(c),T.snapGrid.push(c+f-P);else if(0!==P)for(var b=0;b0&&(O?T.wrapperLeft=C*t.offsetSlidesBefore:T.wrapperTop=C*t.offsetSlidesBefore),t.offsetSlidesAfter>0&&(O?T.wrapperRight=C*t.offsetSlidesAfter:T.wrapperBottom=C*t.offsetSlidesAfter),t.offsetPxBefore>0&&(O?T.wrapperLeft=t.offsetPxBefore:T.wrapperTop=t.offsetPxBefore),t.offsetPxAfter>0&&(O?T.wrapperRight=t.offsetPxAfter:T.wrapperBottom=t.offsetPxAfter),t.centeredSlides&&(O?(T.wrapperLeft=(P-C)/2,T.wrapperRight=(P-C)/2):(T.wrapperTop=(P-C)/2,T.wrapperBottom=(P-C)/2)),O?(T.wrapperLeft>0&&(h.style.paddingLeft=T.wrapperLeft+”px”),T.wrapperRight>0&&(h.style.paddingRight=T.wrapperRight+”px”)):(T.wrapperTop>0&&(h.style.paddingTop=T.wrapperTop+”px”),T.wrapperBottom>0&&(h.style.paddingBottom=T.wrapperBottom+”px”)),L=O?l+T.wrapperRight+T.wrapperLeft:d+T.wrapperTop+T.wrapperBottom,parseFloat(l)>0&&(!t.cssWidthAndHeight||”height”===t.cssWidthAndHeight)&&(h.style.width=l+”px”),parseFloat(d)>0&&(!t.cssWidthAndHeight||”width”===t.cssWidthAndHeight)&&(h.style.height=d+”px”),c=0,T.snapGrid=[],T.slidesGrid=[],u=0;u0&&(!t.cssWidthAndHeight||”height”===t.cssWidthAndHeight)&&(T.slides[u].style.width=a+”px”),parseFloat(r)>0&&(!t.cssWidthAndHeight||”width”===t.cssWidthAndHeight)&&(T.slides[u].style.height=r+”px”)}T.initialized?(T.callPlugins(“onInit”),t.onInit&&T.fireCallback(t.onInit,T)):(T.callPlugins(“onFirstInit”),t.onFirstInit&&T.fireCallback(t.onFirstInit,T)),T.initialized=!0}},T.reInit=function(e){T.init(!0,e)},T.resizeFix=function(e){T.callPlugins(“beforeResizeFix”),T.init(t.resizeReInit||e),t.freeMode?T.getWrapperTranslate()=T.snapGrid[r].toFixed(2)&&-iT.snapGrid[a]&&-o0&&(i=0),i!==o&&(b(i,”prev”,{runCallbacks:e}),!0)},T.swipeReset=function(e){void 0===e&&(e=!0),T.callPlugins(“onSwipeReset”);var n,i=T.getWrapperTranslate(),a=C*t.slidesPerGroup;o();if(“auto”===t.slidesPerView){n=0;for(var r=0;r=T.snapGrid[r]&&-i0?-T.snapGrid[r+1]:-T.snapGrid[r];break}}-i>=T.snapGrid[T.snapGrid.length-1]&&(n=-T.snapGrid[T.snapGrid.length-1]),iC&&(n=0),n!==i&&(b(n,”reset”,{runCallbacks:e}),!0)},T.swipeTo=function(e,n,i){e=parseInt(e,10),T.callPlugins(“onSwipeTo”,{index:e,speed:n}),t.loop&&(e+=T.loopedSlides);var a=T.getWrapperTranslate();if(!(e>T.slides.length-1||e0&&(e=0);var n;if(“auto”===t.slidesPerView){if(T.activeIndex=T.slidesGrid.indexOf(-e),T.activeIndexT.slidesGrid[n]&&-e=0?a.classList.add(t.slideVisibleClass):a.classList.remove(t.slideVisibleClass);T.slides[T.activeIndex].classList.add(t.slideActiveClass)}else{var r=new RegExp(“\\s*”+t.slideActiveClass),s=new RegExp(“\\s*”+t.slideVisibleClass);for(n=0;n=0&&(T.slides[n].className+=” “+t.slideVisibleClass);T.slides[T.activeIndex].className+=” “+t.slideActiveClass}if(t.loop){var l=T.loopedSlides;T.activeLoopIndex=T.activeIndex-l,T.activeLoopIndex>=T.slides.length-2*l&&(T.activeLoopIndex=T.slides.length-2*l-T.activeLoopIndex),T.activeLoopIndex’+t.paginationElement+”>”;T.paginationContainer.innerHTML=i}T.paginationButtons=n(“.”+t.paginationElementClass,T.paginationContainer),e||T.updatePagination(),T.callPlugins(“onCreatePagination”),t.paginationClickable&&S()},T.updatePagination=function(e){if(t.pagination&&!(T.slides.length=T.slides.length-2*T.loopedSlides&&(l=T.slides.length-2*T.loopedSlides-l,l=Math.abs(l)),s.push(l)}for(r=0;r0&&(e+=T.wrapperLeft),!O&&T.wrapperTop>0&&(e+=T.wrapperTop);for(var r=0;r=-e&&a=-e+P&&(s=!0)):(a>-e&&a=-e&&i-e+P&&(s=!0)),s&&n.push(T.slides[r])}0===n.length&&(n=[T.slides[T.activeIndex]]),T.visibleSlides=n};var Q,ee;T.startAutoplay=function(){if(T.support.transitions){if(void 0!==Q)return!1;if(!t.autoplay)return;T.callPlugins(“onAutoplayStart”),t.onAutoplayStart&&T.fireCallback(t.onAutoplayStart,T),B()}else{if(void 0!==ee)return!1;if(!t.autoplay)return;T.callPlugins(“onAutoplayStart”),t.onAutoplayStart&&T.fireCallback(t.onAutoplayStart,T),ee=setInterval(function(){t.loop?(T.fixLoop(),T.swipeNext(!0,!0)):T.swipeNext(!0,!0)||(t.autoplayStopOnLast?(clearInterval(ee),ee=void 0):T.swipeTo(0))},t.autoplay)}},T.stopAutoplay=function(e){if(T.support.transitions){if(!Q)return;Q&&clearTimeout(Q),Q=void 0,e&&!t.autoplayDisableOnInteraction&&T.wrapperTransitionEnd(function(){B()}),T.callPlugins(“onAutoplayStop”),t.onAutoplayStop&&T.fireCallback(t.onAutoplayStop,T)}else ee&&clearInterval(ee),ee=void 0,T.callPlugins(“onAutoplayStop”),t.onAutoplayStop&&T.fireCallback(t.onAutoplayStop,T)},T.loopCreated=!1,T.removeLoopedSlides=function(){if(T.loopCreated)for(var e=0;eT.slides.length&&(T.loopedSlides=T.slides.length);var e,n=””,i=””,o=””,a=T.slides.length,r=Math.floor(T.loopedSlides/a),s=T.loopedSlides%a;for(e=0;e=a&&(l=e-a*Math.floor(e/a)),o+=T.slides[l].outerHTML}for(e=0;e=T.slides.length-T.loopedSlides)&&T.slides[e].setData(“looped”,!0);T.callPlugins(“onCreateLoop”)}},T.fixLoop=function(){var e;T.activeIndex=2*T.loopedSlides||T.activeIndex>T.slides.length-2*t.slidesPerView)&&(e=-T.slides.length+T.activeIndex+T.loopedSlides,T.swipeTo(e,0,!1))},T.loadSlides=function(){var e=””;T.activeLoaderIndex=0;for(var n=t.loader.slides,i=t.loader.loadAllSlides?n.length:t.slidesPerView*(1+t.loader.surroundGroups),o=0;o‘+n[o]+””+t.slideElement+”>”;T.wrapper.innerHTML=e,T.calcSlides(!0),t.loader.loadAllSlides||T.wrapperTransitionEnd(T.reloadSlides,!0)},T.reloadSlides=function(){var e=t.loader.slides,n=parseInt(T.activeSlide().data(“swiperindex”),10);if(!(ne.length-1)){T.activeLoaderIndex=n;var i=Math.max(0,n-t.slidesPerView*t.loader.surroundGroups),o=Math.min(n+t.slidesPerView*(1+t.loader.surroundGroups)-1,e.length-1);if(n>0){var a=-C*(n-i);T.setWrapperTranslate(a),T.setWrapperTransition(0)}var r;if(“reload”===t.loader.logic){T.wrapper.innerHTML=””;var s=””;for(r=i;r’+e[r]+””+t.slideElement+”>”;T.wrapper.innerHTML=s}else{var l=1e3,d=0;for(r=0;ro?T.wrapper.removeChild(T.slides[r]):(l=Math.min(c,l),d=Math.max(c,d))}for(r=i;rd&&((u=document.createElement(t.slideElement)).className=t.slideClass,u.setAttribute(“data-swiperindex”,r),u.innerHTML=e[r],T.wrapper.appendChild(u))}}T.reInit(!0)}},T.calcSlides(),t.loader.slides.length>0&&0===T.slides.length&&T.loadSlides(),t.loop&&T.createLoop(),T.init(),a(),t.pagination&&T.createPagination(!0),t.loop||t.initialSlide>0?T.swipeTo(t.initialSlide,0,!1):T.updateActiveSlide(0),t.autoplay&&T.startAutoplay(),T.centerIndex=T.activeIndex,t.onSwiperCreated&&T.fireCallback(t.onSwiperCreated,T),T.callPlugins(“onSwiperCreated”)}};Swiper.prototype={plugins:{},wrapperTransitionEnd:function(e,t){“use strict”;function n(s){if(s.target===a&&(e(o),o.params.queueEndCallbacks&&(o._queueEndCallbacks=!1),!t))for(i=0;i0||o0||o1,m.top=0-p.offset,m.left=0-p.offset,y=u(n,25),w=u(s,50),s(),c(p.breakpoints,function(e){if(e.width>=window.screen.width)return h=e.src,!1}),t()}function t(){r(p.selector),v&&(v=!1,p.container&&c(p.container,function(e){l(e,”scroll”,y)}),l(window,”resize”,w),l(window,”resize”,y),l(window,”scroll”,y)),n()}function n(){for(var t=0;t0&&e.offsetHeight>0){var n=e.getAttribute(h)||e.getAttribute(p.src);if(n){var i=n.split(p.separator),o=i[g&&i.length>1?1:0],a=new Image;c(p.breakpoints,function(t){e.removeAttribute(t.src)}),e.removeAttribute(p.src),a.onerror=function(){p.error&&p.error(e,”invalid”),e.className=e.className+” “+p.errorClass},a.onload=function(){“img”===e.nodeName.toLowerCase()?e.src=o:e.style.backgroundImage=’url(“‘+o+'”)’,e.className=e.className+” “+p.successClass,p.success&&p.success(e)},a.src=o}else p.error&&p.error(e,”missing”),e.className=e.className+” “+p.errorClass}}function o(e){var t=e.getBoundingClientRect();return t.right>=m.left&&t.bottom>=m.top&&t.lefti;i++){var r=t.charCodeAt(i);n[2*i]=r>>>8,n[2*i+1]=r%256}return n},decompressFromUint8Array:function(e){if(null===e||void 0===e)return a.decompress(e);for(var n=new Array(e.length/2),i=0,o=n.length;o>i;i++)n[i]=256*e[2*i]+e[2*i+1];var r=[];return n.forEach(function(e){r.push(t(e))}),a.decompress(r.join(“”))},compressToEncodedURIComponent:function(e){return null==e?””:a._compress(e,6,function(e){return i.charAt(e)})},decompressFromEncodedURIComponent:function(t){return null==t?””:””==t?null:(t=t.replace(/ /g,”+”),a._decompress(t.length,32,function(n){return e(i,t.charAt(n))}))},compress:function(e){return a._compress(e,16,function(e){return t(e)})},_compress:function(e,t,n){if(null==e)return””;var i,o,a,r={},s={},l=””,d=””,c=””,u=2,h=3,p=2,m=[],_=0,f=0;for(a=0;ai;i++)_i;i++)_=_>=1}else{for(o=1,i=0;p>i;i++)_=_i;i++)_=_>=1}0==–u&&(u=Math.pow(2,p),p++),delete s[c]}else for(o=r[c],i=0;p>i;i++)_=_>=1;0==–u&&(u=Math.pow(2,p),p++),r[d]=h++,c=String(l)}if(“”!==c){if(Object.prototype.hasOwnProperty.call(s,c)){if(c.charCodeAt(0)i;i++)_i;i++)_=_>=1}else{for(o=1,i=0;p>i;i++)_=_i;i++)_=_>=1}0==–u&&(u=Math.pow(2,p),p++),delete s[c]}else for(o=r[c],i=0;p>i;i++)_=_>=1;0==–u&&(u=Math.pow(2,p),p++)}for(o=2,i=0;p>i;i++)_=_>=1;for(;;){if(_o;o+=1)u[o]=o;for(r=0,l=Math.pow(2,2),d=1;d!=l;)s=g.val&g.position,g.position>>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,d>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,d>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,de)return””;for(r=0,l=Math.pow(2,m),d=1;d!=l;)s=g.val&g.position,g.position>>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,d>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,d>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,d>>8,n[2*i+1]=r%256}return n},decompressFromUint8Array:function(e){if(null===e||void 0===e)return a.decompress(e);for(var n=new Array(e.length/2),i=0,o=n.length;i>=1}else{for(o=1,i=0;i

>=1}0==–u&&(u=Math.pow(2,p),p++),delete s[c]}else for(o=r[c],i=0;i

>=1;0==–u&&(u=Math.pow(2,p),p++),r[d]=h++,c=String(l)}if(“”!==c){if(Object.prototype.hasOwnProperty.call(s,c)){if(c.charCodeAt(0)>=1}else{for(o=1,i=0;i

>=1}0==–u&&(u=Math.pow(2,p),p++),delete s[c]}else for(o=r[c],i=0;i

>=1;0==–u&&(u=Math.pow(2,p),p++)}for(o=2,i=0;i

>=1;for(;;){if(_>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,d>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,d>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,de)return””;for(r=0,l=Math.pow(2,m),d=1;d!=l;)s=g.val&g.position,g.position>>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,d>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,d>=1,0==g.position&&(g.position=n,g.val=i(g.index++)),r|=(s>0?1:0)*d,d=0;n–)if(l(t[n])){var i=t[n].split(“=”),o=unescape(i[0]);e(unescape(i[1]),o)}}function o(e){e&&a(e)&&(d.cookie=escape(e)+”=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=/”)}function a(e){return new RegExp(“(?:^|;\\s*)”+escape(e).replace(/[\-\.\+\*]/g,”\\$&”)+”\\s*\\=”).test(d.cookie)}var r=e(“../src/util”),s=r.Global,l=r.trim;t.exports={name:”cookieStorage”,read:function(e){if(!e||!a(e))return null;var t=”(?:^|.*;\\s*)”+escape(e).replace(/[\-\.\+\*]/g,”\\$&”)+”\\s*\\=\\s*((?:[^;](?!;))*[^;]?).*”;return unescape(d.cookie.replace(new RegExp(t),”$1″))},write:function(e,t){e&&(d.cookie=escape(e)+”=”+escape(t)+”; expires=Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT; path=/”)},each:i,remove:o,clearAll:function(){i(function(e,t){o(t)})}};var d=s.document},{“../src/util”:16}],19:[function(e,t,n){“use strict”;function i(){return a.localStorage}function o(e){return i().getItem(e)}var a=e(“../src/util”).Global;t.exports={name:”localStorage”,read:o,write:function(e,t){return i().setItem(e,t)},each:function(e){for(var t=i().length-1;t>=0;t–){var n=i().key(t);e(o(n),n)}},remove:function(e){return i().removeItem(e)},clearAll:function(){return i().clear()}}},{“../src/util”:16}],20:[function(e,t,n){“use strict”;t.exports={name:”memoryStorage”,read:function(e){return i[e]},write:function(e,t){i[e]=t},each:function(e){for(var t in i)i.hasOwnProperty(t)&&e(i[t],t)},remove:function(e){delete i[e]},clearAll:function(e){i={}}};var i={}},{}],21:[function(e,t,n){“use strict”;function i(e){for(var t=a.length-1;t>=0;t–){var n=a.key(t);e(a[n],n)}}var o=e(“../src/util”).Global;t.exports={name:”oldFF-globalStorage”,read:function(e){return a[e]},write:function(e,t){a[e]=t},each:i,remove:function(e){return a.removeItem(e)},clearAll:function(){i(function(e,t){delete a[e]})}};var a=o.globalStorage},{“../src/util”:16}],22:[function(e,t,n){“use strict”;function i(e){return e.replace(/^\d/,”___$&”).replace(d,”___”)}var o=e(“../src/util”).Global;t.exports={name:”oldIE-userDataStorage”,write:function(e,t){if(!l){var n=i(e);s(function(e){e.setAttribute(n,t),e.save(a)})}},read:function(e){if(!l){var t=i(e),n=null;return s(function(e){n=e.getAttribute(t)}),n}},each:function(e){s(function(t){for(var n=t.XMLDocument.documentElement.attributes,i=n.length-1;i>=0;i–){var o=n[i];e(t.getAttribute(o.name),o.name)}})},remove:function(e){var t=i(e);s(function(e){e.removeAttribute(t),e.save(a)})},clearAll:function(){s(function(e){var t=e.XMLDocument.documentElement.attributes;e.load(a);for(var n=t.length-1;n>=0;n–)e.removeAttribute(t[n].name);e.save(a)})}};var a=”storejs”,r=o.document,s=function(){if(!r||!r.documentElement||!r.documentElement.addBehavior)return null;var e,t,n,i=”script”;try{(t=new ActiveXObject(“htmlfile”)).open(),t.write(“document.w=window”+i+’>’),t.close(),e=t.w.frames[0].document,n=e.createElement(“div”)}catch(t){n=r.createElement(“div”),e=r.body}return function(t){var i=[].slice.call(arguments,0);i.unshift(n),e.appendChild(n),n.addBehavior(“#default#userData”),n.load(a),t.apply(this,i),e.removeChild(n)}}(),l=(o.navigator?o.navigator.userAgent:””).match(/ (MSIE 8|MSIE 9|MSIE 10)\./),d=new RegExp(“[!\”#$%&'()*+,/\\\\:;?@[\\]^`{|}~]”,”g”)},{“../src/util”:16}],23:[function(e,t,n){“use strict”;function i(){return a.sessionStorage}function o(e){return i().getItem(e)}var a=e(“../src/util”).Global;t.exports={name:”sessionStorage”,read:o,write:function(e,t){return i().setItem(e,t)},each:function(e){for(var t=i().length-1;t>=0;t–){var n=i().key(t);e(o(n),n)}},remove:function(e){return i().removeItem(e)},clearAll:function(){return i().clear()}}},{“../src/util”:16}]},{},[1])(1)});//]]>Thứ Hai, ngày 25/09/2017 16:33 PM (GMT+7)

Các người đẹp cổ trang lẫn hiện đại đều khiến cánh mày râu sững sờ vì cảnh tắm hút hồn.

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân - 1

Hot girl kiêm người mẫu Mạnh Hiểu Nghệ gần đây tung bộ ảnh chụp tại suối nước nóng ở Wiesbaden, Đức. Cảnh tượng mang nét đẹp huyền ảo, khiến nhiều người tưởng nhầm chế ảnh photoshop. Đây cũng nơi có suối nước nóng tự nhiên trong lành lớn nhất Châu Âu.

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân - 2

Người đẹp hồn nhiên tạo dáng khi tắm trong suối nước nóng có rất đông du khách. Dù cảnh rất đẹp nhưng Hiểu Nghệ bị chê “làm màu” vì trang điểm quá kỹ càng khi đi tắm suối.

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân - 3

Trong khi đó, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại có cảnh quay tắm suối được khen tự nhiên, mát lành trong phim truyền hình Hoa thiên cốt.

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân - 4

Người đẹp Chương Tử Di mang tới nét đẹp nguyên sơ trong một cảnh phim Thập diện mai phục.

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân - 5

Hoa đán Phạm Băng Băng mang tới nét đẹp sắc sảo lẫn tinh khiết khi quay cảnh ngoài trời.

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân - 6

Trên màn ảnh Hàn, Park Min Young trong phim Công chúa Ja Myung Go là một minh chứng rõ nét trong cảnh quay ngâm mình trong dòng nước. Cô khắc họa tâm lý nhân vật u buồn. Vẻ đẹp gợi cảm mang nét buồn cô tịch càng thêm hút mắt khán giả.

“; html += “

“; stt_pin_zplayer_358e31 = stt_pin_zplayer_358e31+1; } for(var i in pins) { html += “”; } if(total_pin_zplayer_358e31>1){ html += “

“; } pinList.html(“”); }, /* end – Tytv – 26/07/2017 – fix_loi_video_nhieu_phan_ko_chuyen_highlight*/ /* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */ onMiniChange: function(){ if(window[“continue_playzplayer_358e31_container”] && cat_is_auto_play_zplayer_358e31){ play_video_autoplay(“zplayer_358e31_container”); } }, /* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */ }); }catch(e){} }); /* Begin 17-02-2017 : Thangnb co_che_dem_nguoc_video */ /* End 17-02-2017 : Thangnb co_che_dem_nguoc_video */ //]]>

Cảnh quay Park Min Young tắm trong clip nhạc phim Công chúa Ja Myung Go

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân - 7

Nữ diễn viên Jung Ryeo Won mang tới nét đẹp huyền diệu, tinh khiết trong cảnh quay tại suối nước tự nhiên.

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân - 8

Cảnh hậu trường cho thấy nữ diễn viên rét cóng sau cảnh quay cởi đồ ngâm mình dưới nước lạnh.

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân - 9

Ha Ji Won được mệnh danh “đả nữ màn ảnh Hàn”. Bên cạnh đó, cô gái mạnh mẽ này cũng từng có cảnh quay tắm suối rất mướt mắt. Ha Ji Won chấp nhận quay trong đêm và thực hiện rất chuyên nghiệp.

Triệu trai trẻ ngây ngất vì cảnh tắm của mỹ nhân - 10

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên UEE được mệnh danh “mỹ nhân tắm suối” kể từ khi để lộ cảnh quay trong phim Birdie Buddy. Để thực hiện cảnh này, UEE phải chấp nhận giá lạnh và hy sinh vì cảnh quay. Cô được khen ngợi, đồng thời đưa tên mình vào danh sách giải thưởng về diễn xuất.

Người đẹp nói “cự tuyệt cảnh nóng” hóa ra lại thế này

Khi mới bước vào nghề, các người đẹp tuyên bố nói không với cảnh nóng, sau đó khán giả mới phát hiện ra sự thật.

Theo Thủy Nguyên (Tổng hợp theo Daum, Sina) (Dân Việt)

“);

BÀI Giải trí NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

XEM VIDEO KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin doanh nghiệp.floatDiv{width:115px; height:240px; _position:absolute; _top:expression(eval(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0)));}


if(document.getElementById(‘div_background_left’)) { document.getElementById(‘div_background_left’).style.display = ‘none’; } if(document.getElementById(‘div_background_right’)) { document.getElementById(‘div_background_right’).style.display = ‘none’; }

‘); } } if (typeof(ADS_148_15s) != ‘undefined’) { if (ADS_148_15s.aNodes.length>0) { var borderMargin2 = (docwidth-1004)/2 – ADS_148_15s.aNodes[0].width – 3; document.write(”); } } /* end 14/3/2017 DFP_24h_xu_ly_quang_cao_dfp */ /* End 15-02-2017 : Thangnb tinh_chinh_giao_dien_trang_bai_viet_anh_24h_pc */
}
// BO banner Bottom bar
// page curl
/* Begin 15-02-2017 : Thangnb tinh_chinh_giao_dien_trang_bai_viet_anh_24h_pc */
if (typeof(ADS_110_15s) != ‘undefined’) { if (ADS_110_15s.aNodes.length>0) { document.write(‘

‘); try {document.write( ADS_110_15s);ADS_110_15s.start();}catch(e){} document.write(‘

‘); }
}
/* End 15-02-2017 : Thangnb tinh_chinh_giao_dien_trang_bai_viet_anh_24h_pc */
// BO banner Balloon //]]>

Đây chính là 4 'ông bố, bà mẹ quốc dân' showbiz Việt chiến đấu đến cùng khi con mắc bệnh

Tất cả những người cha, người mẹ trên cuộc đời này họ
đều thương con, mỗi người thương một cách khác nhau nhưng có
một điểm chung là họ mong muốn điều tốt nhất sẽ đến với con và
sẽ làm mọi thứ để con họ được sống tốt. Tuy nhiên, khi đứa con
thân yêu bị bệnh khó chữa, không phải ai cũng giữ vững được tinh
thần để truyền sức mạnh cho con. Các nghệ sĩ này lại làm được điều
khiến nhiều người nể phục.

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 1

Quốc Tuấn lập gia đình khá muộn khi đã 39 tuổi. 41 tuổi, anh và
vợ mới đón đứa con đầu lòng. Không may,
bé Nguyễn Anh Tuấn (Bôm) chào đời
đã mang một hình hài
không lành lặn bởi căn bệnh quái ác – Hội chứng Apert – rối loạn về
gen gây ra sự phát triển bất thường của hộp sọ. Dù đau khổ
nhưng anh xác định tư tưởng phải chấp nhận và chiến đấu đến
cùng với số phận.

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 2

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 3


lúc Bôm phải đeo trên đầu một cái khung sắt to, cồng kềnh. Vừa đau
đớn, vừa vướng víu.

Mặc dù khuôn mặt của con trai bị biến dạng nhưng Quốc Tuấn vẫn
muốn con đến trường đi học như bao bạn nhỏ bình thường khác. Anh
muốn con tiếp xúc với mọi người để học kỹ năng sống. Và để con quên
đi nỗi đau về bệnh tật, anh đã mời thầy về dạy con học đàn organ,
đàn piano điện tử rồi phát hiện con có tài năng.

Giờ đây,
sức khỏe của Bôm đã hồi phục hoàn toàn
, thi đỗ vào Học
viện Âm nhạc, hòa nhập với các bạn. Sau 15 năm cùng Bôm trải
qua hơn 10 ca đại phẫu, cuối cùng Quốc Tuấn đã có thể lần đầu thở
phào nhẹ nhõm khi bệnh tật dần được khắc phúc. Giờ đây, chỉ cần
phẫu thuật thẩm mỹ để giúp Bôm thêm tự tin là những hi sinh
của Quốc Tuấn đã hoàn tất. 

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 4

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 5

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 6

Quốc Tuấn và con trai.

Nhìn lại những năm tháng đó, Quốc Tuấn nói: “Không ai vất vả
bằng tôi. Đến giờ phút này, có thể nói cuộc đời tôi đã trải qua
những lúc khủng khiếp nhất. Nhiều lúc tôi chỉ ước gì nhắm mắt lại,
khi mở mắt ra mình không phải là mình. Nhưng tôi không thuộc típ
người sầu não, kể lể, lại lúc nào cũng cười nên không ai biết những
điều đó. Phải đến khi con trai phẫu thuật thành công 80% rồi, nhiều
người thân mới hay tin”.

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 7

Người hâm mộ từng bàng hoàng khi biết tin bé Bin – con trai
Vân Hugo mắc chứng bệnh tâm lý khó chữa. Trong chương trình
Muôn màu showbiz, Vân Hugo nấc nghẹn khi nhắc về con trai
cũng như căn bệnh bé phải đối mặt. Nữ MC cho biết, bé bị mắc bệnh
sang chấn tâm lý, rụt rè, khép kín khiến cô đau khổ tột cùng.

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 8

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 9

Nhìn hai mẹ con cười tươi thế này, ít ai biết
bé Bin lại mắc bệnh tâm lý

Theo tâm sự của Vân Hugo, việc đồng hành cùng con vượt qua chấn
động bệnh lý này rất cần sự kiên nhẫn bởi sẽ mất nhiều thời gian,
tâm sức. Vân Hugo cho biết, cô rất hối hận khi để đứa trẻ hơn 1
tuổi chứng kiến cảnh xô xát giữa bố mẹ. Và những điều ấy đã để lại
hậu quả mà chính cô không ngờ đến.

“Khi phát hiện ra con có sang chấn tâm lý thì tôi đã đưa con
đi rất nhiều nơi, tìm gặp rất nhiều người để hỏi có thể làm gì để
giúp con. Có những lúc tôi cùng cực chạy khắp nơi tìm sự giúp đỡ,
đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý. Tôi cảm giác không thể tha thứ được
cho chính mình. Đau khổ bị cộng dồn lên rất nhiều lần, và sự cô độc
của hai mẹ con tăng lên nhiều hơn trong những lúc như thế”

Vân Hugo đau khổ khi mình đã gây ra lỗi lầm to lớn với con
trai.

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 10

Với
Vân Hugo, con trai luôn là tất cả, là động lực để cô sống mạnh mẽ
và cố gắng.

“Tôi đã rơi nước mắt và không biết phải làm gì. Các bác sĩ
nói tôi phải rất kiên nhẫn thì mới giúp được con. Nếu là bệnh lý
thì mình còn biết được tay gãy thì bao giờ lành, chân đau thì bao
giờ hết sưng… liên quan đến tâm lý thì mình chịu thua và không
biết phải làm gì nữa. Nhưng dù con có như thế nào thì tôi sẽ luôn
đồng hành trên tất cả những con đường mà con sẽ bước qua”
– nữ
MC nấc nghẹn khi nhắc về bệnh tình của con trai.

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 11

Con gái đầu Phan Thúy Anh của NSƯT Hạnh Thúy bị điếc bẩm sinh do
di chứng bệnh Rubella mà chị mắc phải khi mang thai.
Dù tỷ lệ cứu chữa chỉ có 0.01%, nhưng với tình cảm của
người mẹ quyết tâm “chiến đấu đến cùng”, chị đã giúp con gái mình
phát triển như một đứa trẻ bình thường khác.

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 12

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 13

Nghệ sĩ Việt Hạnh Thúy và hai cô con gái đáng
yêu.

Hạnh Thúy không thể quên ngày đầu tiên con chị đeo máy: “Ba
mở một bản nhạc giao hưởng và đặt con ngồi giữa phòng, đeo máy rồi
mở nhạc, con mở mắt to đón nhận âm thanh – có lẽ đầu tiên trong đời
– rồi mỉm cười, và khóc khi ba tắt nhạc. Con ngồi nghe nhạc đến hơn
30 phút mới chịu thôi… Phản ứng của con khiến mẹ rộn lên một niềm
hi vọng và tin rằng mẹ con mình sẽ thành công. Và từ đó, cuộc đời
con gắn với cái máy trợ thính”.

Chị chia sẻ thêm, con đường “chiến đấu” để tìm tiếng nói cho con
thật vất vả: “Đeo máy lúc con 18 tháng. 25 tháng con mới kêu
tiếng đầu tiên: ba, và mỉm cười khi ba đáp lời. Rồi sau đó, đến 32
tháng con mới nói thêm từ mới, 5 tuổi con vẫn chỉ nói được 4, 5 từ
mà cũng không được tròn trịa, có những từ mẹ con mình đã mất đến 7
tháng để con nói chính xác… Thời gian đó, nhờ nhiều người thương
con, chơi cùng con, nói với con nên càng ngày con càng nói tốt
hơn”.

 day chinh la 4 'ong bo, ba me quoc dan' showbiz viet chien dau den cung khi con mac benh - 14

Chị cũng gạt bỏ đi lời khuyên của mọi người xung quanh và quyết
định không cho con vào trường chuyên biệt mà cho con vào trường học
bình thường. Và con của chị đã được học suốt những năm học sinh như
bao đứa trẻ bình thường khác với sự yêu thương của thầy cô, bạn
bè.

Theo An Nhiên (Khám phá)